قفسه بندی و اهمیت ایمنی قفسه بندی

 

 

قفسه بندی یا شلف Shelf

قفسه بندی  یا شلف (Shelf) که نقش ویژه ای درنظم و سازمان بخشیدن  کالاها را دارد  درتمام مکانها می توان رد پای  قفسه  - شلفShelf را  میتوان یافت.

درتعریف قفسه یا شلف و کاربرد آن باید گفت هرشکل و سازه ای ازهرجنس که دارای سطحی جهت بارگذاری کالا را داشته باشد و دسترسی اسان به کالارا داشته باشد قفسه یا شلف Shelfنامیده می شود.

درباره تاریخچه  صنعت قفسه بندی  - شلف Shelfدرایران بایدگفت که درحدود 70 سال قدمت دارد.درمیان قفسه ها یا همان شلفShelf به قفسه انباری  وایمنی قفسه  Shelfو شلف های انباری  . شلف های فروشگاهی یا قفسه فروشگاهی اشاره کنیم که درادامه این مطلب با شما عزیزان به اشتراک خواهیم گذاشت.

اولین نکته در ایمن ساختن انباری و قفسه فروشگاهی و قفسه انباری و شلف Shelfانتخاب یک شرکت باسابقه ومعتبر که دارای سابقه ای درخشان  درامر قفسه بندی - شلف  Shelfاست حایز اهمیت است.

 

 درحقیقت در زمان  قفسه بندی - شلف Shelfانبارباید به نکاتی ازجمله اندازه. شکل. وزن.و....... توجه داشت ناگفته نماند انواع پالتها مناسب باسایزکالاها ومحصولات  میزان ظرفیت بار وزن بار می تواند امکان سقوط وآسیب ها که مختص  یک امربارگذاری است را کمترکند.

و نکته مهمتر اینجاست که بارگذاری درقفسه Shelf شلف  بایدبه شکل یکنواخت باشد تا اطمینان حاصل کنیم که توان و ظرفیت وزن بار به شکل اصولی است درضمن درقفسه یا شلف Shelf  فواصل مابین کالاها  درقفسه ها دارای این قدرت است که ثباتقفسه بندی  و شلفShelfرا به نوعی تحت تاثیرخود  قرادهد.

درهنگام بار گذاری به این نکته توجه کنید که کالاهای سنگینتر و حجیم تر بهتراست در طبقات پایین چیده شود تا خطر ریزش قفسه یا شلف راکمترکند.

 ایمنی قفسه یا شلف Shelfعلاوه برطراحی انبوه به نصب اصولی و استاندارد آن هم مربوط می شود. که این امنیت با کمک پرنسل مجرب و تیم کارشناسی محقق می شود.

ایمنی قفسه بندی انبارها